ITV DE LEVANTE, S.A.

Informació – CITA PRÈVIAPer a acudir a la cita prèvia tinga a mà la documentació següent:
   - Permís de Circulació del vehícle.
   - Targeta d'Inspecció Tècnica del Vehicle.
   - Dades per a realitzar la factura.
   - Assegurança obligatòria en vigor.

Recorde que:
   - El vehicle no ha de mesurar més de 2,40 *mt. d'alt (baca inclosa).
   - El sistema de cita prèvia només pot admetre cotxes, furgonetes, ciclomotors i motocicletes.
   - El sistema de cita prèvia només pot admetre Inspeccions Periòdiques, i No Periòdiques prèvia autorització en planta.
   - Per a Reformes, Duplicats, Enganxaments, etc. ha d'acudir a les oficines.
Informació per als nostres usuaris:

Es prega comunicar amb antelació en el cas de no poder assistir a la seua reserva de Cita Prèvia. A partir del 25 de Maig de 2010 és obligatori estar al corrent del pagament de l'assegurança obligatòria del vehicle per a poder obtindre la ITV favorable. No procedirà la devolució de l'import abonat, en el cas de no assistència a la seua reserva de Cita Prèvia.Seleccione Estació de Reserva

La cita prèvia en línia és exclusiva per a inspeccions periòdiques.

Per a una altra mena d'inspeccions no periòdiques (reformes, duplicats, vehicles d'importació, etc.) s'assignarà la cita en la mateixa ITV de manera presencial, després de la revisió de la documentació.
 Massalfassar  Campanar  San Antonio
Si té algún problema escriga a info@laitv.com

HORARI

PER A LA INSPECCIÓ DE VEHICLES:

De dilluns a divendres de 7 a 22 hores
Dissabtes de 8 a 14 hores

OFICINES:

De dilluns a divendres de 8 a 20 hores
* Dissabtes de 8:15 a 13:30 hores

A aquest efecte poden consultar el nostre Calendari d'Obertures.
Cal recordar que els horaris de tancament d'admissió de vehicles queden en funció de l'afluència dels mateixos i de la capacitat de la planta.
Per a més informació, poden escriure'ns a info@laitv.com, o contactar amb nosaltres a través del nostre número telefònic 96 301 34 34 (atenció telefònica: de 9 a 20 hores).

HORARI

PER A LA INSPECCIÓ DE VEHICLES:

De dilluns a divendres de 7 a 22 hores
Dissabtes de 8 a 14 hores

OFICINES:

De dilluns a divendres de 8 a 20 hores
* Dissabtes de 8:15 a 13:30 hores

A aquest efecte poden consultar el nostre Calendari d'Obertures.
Cal recordar que els horaris de tancament d'admissió de vehicles queden en funció de l'afluència dels mateixos i de la capacitat de la planta.
Per a més informació, poden escriure'ns a info@laitv.com, o contactar amb nosaltres a través del nostre número telefònic 96 301 34 34 (atenció telefònica: de 9 a 20 hores).

HORARI

PER A LA INSPECCIÓ DE VEHICLES:

De dilluns a divendres de 7 a 22 hores
Dissabtes de 8 a 14 hores

OFICINES:

De dilluns a divendres de 8 a 20 hores
* Dissabtes de 8:15 a 13:30 hores

A aquest efecte poden consultar el nostre Calendari d'Obertures.
Cal recordar que els horaris de tancament d'admissió de vehicles queden en funció de l'afluència dels mateixos i de la capacitat de la planta.
Per a més informació, poden escriure'ns a info@laitv.com, o contactar amb nosaltres a través del nostre número telefònic 96 301 34 34 (atenció telefònica: de 9 a 20 hores).